Hvordan skape en digital plattform?

For å skape vekst på en digital plattform trenger man stadig å knytte flere nettverk sammen. Med vekst kan man også senke gjennomsnittskostnadene til forbrukeren, også kalt «Increasing returns». Nettverkseffektene vil være positive for forbruker om flere bruker plattformen. I startfasen kan det være smart å være aktiv, og prøve å få folk til å teste ut din plattform. Det er viktig å prøve å skille seg ut fra det som allerede eksisterer i markedet.

Commodities

Commodities omhandler at du er i et marked der alle tjenestene er like. Som for eksempel alle tilbyderne av internett. Som forbruker, vil tjenesten du mottar som regel være identisk uansett leverandør. Dette fører til at forhandlere blir presset nærmere sine grensekostnader. Det er flere plattformer på nett som folk betaler for, som de kunne funnet gratis ved noen tasteklikk. Et eksempel på en commoditie er Google Docs.

En digital plattform bør bestå av profiler som viser ressurser, betalingsløsninger samt ratingsystemer som viser tidligere erfaringer fra andre brukere. Det kan også være gunstig for forbruker om det er lagt til en guide for hvordan en kan opprette profil osv. Digitale plattformer er ofte enkle å lage, men det kreves brukere for at de skal fungere.

Uber har skapt en plattform hvor man kan enkelt rangere sjåføren etter din siste tur, og sjåføren kan vurdere deg som passasjer. Uber har skapt en forretningside som er unik. Om det er et tidspunkt på døgnet der det kreves flere sjåfører setter de opp prisene på turene, slik at det er flere sjåfører som ønsker å kjøre. Men om det er høyere etterspørsel i Norges Taxi blir bare ventetiden lenger. Uber har kartlagt sin plattform så den er enkel å bruke, enkelt å rangere og en enkel betalingsløsning. En kan også invitere venner til plattformen for å få en gratis tur. Ved å gjøre dette skaper de en naturlig vekst som skapes av forbrukeren.

I en artikkel skrevet av E24, som jeg lenker nederst i innlegget skriver de at delingsøkonomi utvalget vil starte å skattlegge disse digitale plattformene. De konkluderer med at dagens reguleringer ikke fungerer godt nok, og at de vil foreslå at utleie av egen bolig avgrenses til langtidsutleie slik at inntektene ved korttidsutleie på under 30 dager, som det ofte er gjennom Airbnb, blir skattepliktige. De foreslår også å fjerne plikten til å ha drosjevirksomhet som hovedverv, og vil innføre plikten til å gi en forhåndspris før bestilling, slik som Uber har gjort hele tiden. Uber valgte i oktober 2017 å trekke deler av tjenesten sin ut av Norge frem til antall løyver fjernes.

Personifisert innhold

Overalt i dag på forskjellige nettverksplattformer finnes det reklame som aldri når frem til riktig sluttbruker. Dette kan komme av at den som har markedsført kampanjen, ikke har tenkt på personifisert innhold. Personifisert innhold omhandler å kunne gjøre en type markedsføring som passer til et hvert individ, som mottar reklamen. For å gjøre dette samler forskjellige nettsteder inn cookies, som er med på å bygge opp en egen profil av dine preferanser og interesser.

Personifisert innhold blir hyppig brukt blant flyselskaper. Flyselskapene bruker den informasjonen de har hentet ut fra deg, til å justere prisene deretter. Om du for eksempel har vært inne å sett på flyprisene flere ganger, kan det være at de justerer prisene opp etter din interesse for destinasjonene. En enklere form for dette er ofte at hvis man har vært inne på en nettside og sett på et bestemt produkt, kan det ofte være at du får opp reklame fra det nettstedet, med akkurat det produktet du så på.

Ved å bruke personifisert innhold vil du greie å nå ut til en målgruppe du faktisk kan selge til. Eksempel når menn over 60 ser reklame fra Justin Bieber sitt siste album. Kanskje ikke så mye å hente i denne målgruppen. Men med personifisert innhold kan man enkelt tilpasse reklamen til forskjellige målgrupper, dette koster kanskje mer for bedriften å sette i gang, men vil på lang sikt skape mange flere leads.

Dette var veldig kjapt om personifisert innhold, men om du ønsker en litt bredere forståelse anbefaler jeg deg å sjekke ut denne videoen.

Artificial intelligence

Hei! og velkommen til mitt første blogginnlegg. I dette innlegget kommer jeg til å ta for meg Artificial intelligence/ kunstig intelligens. kunstig intelligens er designet slik at forbrukeren ikke vet at det er en data som gjør valgene. I forelesningen hadde vi en test der vi skulle teste om det var data eller et menneske som hadde skrevet forskjellige tekster, og det er umulig å se forskjell. (Testen ligger forøvrig lenket nederst)

Mange er redd for endring, og gjør derfor få tiltak for å endre seg. I dagens samfunn er det viktig å være i konstant endring. Samfunnet endrer seg hele tiden, og om bedrifter ønsker å være like relevante som tidligere er de også nødt til å omfavne disse endringene. I dag er det flere arbeidsplasser som kunne brukt AI, og spart masse penger innenfor effektiviseringen.

Arne Krokan fortalte i forelesningen at om du var på rikshospitalet og tok blodprøve, tok det rundt 4 timer før du fikk svar. Dette skyldes ikke at det er en ineffektiv prosess, men på grunn av at ca 3 av timene var satt av til frakt av prøven. Han fortalte videre at de nå testet ut et pilotprosjekt. Pilotprosjektet omhandlet at de skulle begynne å frakte blodprøvene med drone, som ville fått ned tiden. Dominos har lansert en lignende operasjon, der de nå skal prøve å levere pizza ved hjelp av droner. Ikke bare er dette tidsbesparende, men også kostnadsbesparende i form av at det ikke trengs en egen ansatt til utlevering av maten.

Selvkjørende biler er en del av fremtiden. Og ja, de kommer kanskje til å ta over arbeidsplasser. Men sett fra en annen vinkel kan de også gjøre ting mer effektivt, og tidsbesparende enn oss mennesker. Nylig leste jeg en artikkel som omhandlet at selskapet Lyft skulle lansere selvkjørende biler i Las Vegas. Det har også kommet butikker i Kina der et system scanner ansiktet til butikk kunder, og scanner varene, varene du har handlet blir deretter trukket direkte fra din konto. Amazon har også lansert en lignende butikk, og videoen ligger lenket nederst.

Men hvorfor er det slik at så mange frykter roboter og kunstig intelligens? Er det av frykt for tap av arbeidsplasser? Blant kirurger har roboter blitt brukt i flere år på kompliserte operasjoner. I mange tilfeller ville roboten kunne gjøre prosessen til mennesket mer effektivt. Men roboten kunne også kommet opp med nyskapende ideer som generer flere arbeidsplasser.

For å oppsummere bør vi alle være mer åpen til endring, om vi ønsker å effektivisere oss selv. Roboter kan være en stor del av denne endringen, men det er viktig at bedrifter ikke motstår endring, for dette vil kun føre til tap på lengre sikt. Videre kommer jeg til å fortsette å skrive innlegg, om ting som jeg syntes har vært interessant fra timen, samt ting jeg tenker kan være av interesse for andre.

Trykk her for å sjekke ut testen om kunstig intelligens.

Trykk her for å se videoen om Amazon Go.