POST modellen – en strategi for sosiale medier.

Innenfor sosiale medier finnes det flere strategier en kan velge. En av disse strategiene er POST modellen. POST modellen er et systematisk verktøy for å bygge en oversiktlig og effektiv strategi på sosiale medier. Metoden ble utviklet av Charlene Li og Josh Bernhoff.

POST er en forkortelse for:

People/mennesker

Objectives/mål

Strategy/strategi

Technology/teknologi

Bildet er hentet fra: http://www.bartvandecasteel.nl/wp-content/uploads/2010/12/post_model.jpg

People/Mennesker – hvordan er målgruppen du ønsker å nå? For å produsere godt innhold på sosiale medier, er det en nødvendighet å ha kartlagt målgruppen på forhånd. Det er viktig å vite hvilke sosiale medier din målgruppe benytter seg av, slik at man kan fokusere på disse. Om en ikke kartlegger riktig målgruppe ender man opp med å produsere innhold som ikke vil ha noen effekter videre.

Objectives/mål – under objectives er det viktig å finne ut hva man ønsker å oppnå. Målene må kartlegges og de må være målbare og gjennomførbare. Om bedriften du jobber i ikke har et oversiktlig styringssett kan OKR være en fin løsning. I OKR finnes det to typer mål, disse er delmål og langsiktige mål. Ved bruk av et oversiktlig styresett vil det være enklere å implementere en strategi for sosiale medier inn i dette. Om du vil lese mer om OKR kan dette gjøres her.

Strategy/strategi – hvordan vil du at forholdet med kundene dine skal endre seg? For å bygge en sterk relasjon med kunden er det viktig å produsere godt innhold. Det er viktig å publisere innholdet på kanaler der din målgruppe er. Et eksempel på en strategi kan være å skape en word of mouth effekt ut av innholdet du har produsert. For å gjøre dette må innholdet være godt og annerledes. Unngå å publiser samme innhold på flere kanaler, og optimaliser innhold til individuelle kanaler. Video passer bedre i noen kanaler, enn andre kanaler for eksempel.   

Technology/teknologi – etter å ha tatt de overnevnte elementene i bruk er det viktig å velge seg hvilke plattformer en ønsker å ta i bruk. Det er ekstremt mange bedrifter som starter i feil ende, og velger plattform først. Om det er en plattform der du allerede har samlet en stor målgruppe vil det være en fordel å fortsette å bruke denne. Elementene nevnt over er en metode for å optimalisere bruken av medier, slik at man kan produsere riktig innhold til riktig målgruppe.

Kilder:

Charlene Li og Josh Bernoff i boken «Groundswell»

https://blogg.markedspartner.no/lag-en-strategi-for-sosiale-medier-med-post-metoden